مرکز نوآوری و شتاب دهنده معدن و صنایع معدنی ایران (میکا) افتتاح می‌شود

یگانه عرب، روزنامه‌نگار: در شرایطی که کشور با چالش‌ها و معضلات مختلفی دست به گریبان است، شرکت‌های نوآور و شتاب‌دهنده برای بهبود این چالش‌ها و دغدغه‌ها که درتمامی حوزه‌های کاری با آنها مواجه هستیم، دست به ارائه و اجرای اقداماتی زدند که بتوانند کمی از این معضلات را در رسته کاری خود برطرف کنند و شرایط […]